NORTAQIFA ABD SHAIDI NORTAQIFA ABD SHAIDI

Friday, September 7, 2018

Nama-Nama Al-Qur'an.

Assalamualaikum, sebelum tidur, saya share benda ni..ok..?hahaha

Alqur’an menurut bahasa berarti “bacaan “ atau yang “dibaca” sedadangkan menurut istilah syara’ Al-qur’an adalah firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melelui perantara malaikat jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa arab, berisi tentang petujuk dan pedoman hidup bagi ummat manusia, dan apabila kita membacanya merupakan ibadah. Al-qur’an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran islam dan sebagai pedoman hidup ummat Nabi Muhammad SAW. Yang apabila mereka berpegang teguh kepadaNya (Al-qur’an) maka orang tersebut tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena didalam Al-qur’an berisi tentang peringatan dan petunjuk bagi ummat manusia, pemisah antara yang hak dan yang batil, dan sebagai obat bagi jiwanya. sehingga apabila mereka membacanya maka menjadi tenanglah hatinya, bahkan kita akan mendapatkan pahala jika kita selalu membacanya.

Al-Qur’an- selain dari nama tersebut, Al-qur’an memiliki nama yang tidak sedikit. Semua nama-nama Al-qur’an tersebut meneunjukkan pada ketinggian derajat Al-qur’an sebagai kitab suci yang paling mulia yang tidak ada bandingannya dengan kitab-kitab lain. Adupun nama-nama lain dari pada Al-Qur’an yaitu sebagai berikut:
Nama-Nama Al-Qur’an


1) Al-Quran
Alqur’an artinya bacaan. Nama Al-qur’an Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Alisra’ ayat 9:

“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. Al-Isra’:9)


2) Al-Kitab

Alkitab artinya Buku. Nama Al Kitab Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Al Baqarah ayat 2: “Inilah Al Kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 2)


3) Ad-Dzikru
Adzikru artinya pemberi peringatan. Nama Adzikru Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Al-hijr ayat 9:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adzikru, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al Hijr: 9)


4) Al-Furqan
Alfurqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Nama Alfurqan Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Al-furqan ayat 1:
“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.” (QS. Al Furqaan: 1)


5) At-Tanzil
Attanzil artinya yang diturunakan. Nama Attanzil Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Asysyuara’ ayat 192
“Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam” (QS. Asysyuara’: 192)


6) Al-Huda
Alhuda artinya petunjuk. Nama Alhuda Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Al-jin ayat 13:
“ Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al-Qur'an), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.” (QS. Al-Jin:13)


7) Al-Mau'idhah
Almau’idhah artinya pelajaran atau nasihat. Nama Al-mauidhaha Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah yunus ayat 57:

“ Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus 57)


8) Al-Hukm
Al hukum artinya hukum atau peraturan. Nama Al hukum Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Ar-ra’du ayat 37:

“ Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.” (QS. Ar Ra'du:37)


9) Al-Hikmah
Alhikmah artinya kebijaksanaan. Nama Al hikmah Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Al-isra’ ayat 39:
“ Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah).” (QS. Al Isra':39)


10) Asy-Syifa'
Asy syifa’ artinya oabat atau penyembuh. namaAsysyifa’ Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah yunus ayat 57:
“ Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus :57)


11) Al-Bayan (penerang)
Albayan artinya penerang. Nama Al bayan Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Ali imran ayat 138:

“Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali Imran:138)


12) An-Nur
An nur artinya cahaya. Nama An nur Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Annisa’ ayat 174:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an)”. (QS. An- Nisa':174)


13) Ar-Rahmah
Ar rahmah artinya karunia. Nama Arrahmah Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah An-Namlu ayat 77:
“Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. An Namlu:77)


14) Al-Kalam
Al kalam artinya ucapan atau firman. Nama Al kalam Allah sebutkan dalam Al-quran surah At taubah ayat 6:
“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah:6)


15) Al-Busyra
Albusyra artinya kabar gembira. Nama Al busyra Allah sebutkan dalam Alqur’an surah An nahlu ayat 102:

“ Katakanlah Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. An Nahlu:102)


16) Al-Balagh
Al-balagh artinya penyampaian atau kabar. Nama Al balagh Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Ibrahim ayat 52:

“(Al-Qur'an) ini adalah kabar yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.” (QS. Ibrahim:52)


17) Ar-Ruh
Ar ruh artinya Ruh. Nama Ar ruh Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Asy syura ayat 52:

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu ruh (Al-Qur'an) dengan perintah Kami, Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al-Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami, Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (QS. Asy Syuura:52)


18) Al-Qaul
Al qaul artinya perkataan. Nama Al qaul Allah sebutkan dalam Alqur’an surah Al qashash ayat 51:

“Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al-Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.” (QS. Al Qashash:51)


19) Al-Basha'ir
Al bashair artinya pedoman. Nama Al bashair Allah sebutkan dalam Al-qur’an surah Al jasiyah ayat 20:
“Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.” (QS. Al Jasiyah:20).Itulah nama-nama Al-qur’an yang Allah sebutkan didalam Al-qur’an. Nama-nama Al-qur’an tersebut memberikan bukti kepada kita umat muslim, betapa agungnya kitab suci umat islam yaitu Al-qur’an . barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-qur’an maka orang tersebut tidak akan tersesat selama-lamanya. Wallahu ‘Alam .


Read more ...

Kerja Dalam Hutan.?? - NORTAQIFA ABD SHAIDI


Assalamualaikum.. setelah sekian lama saya bercuti dari ber-belog, so, malam ni, biarpun penat..saya gagahkan juga menaip biarpun mata rasa berat macam 5kilo sudah.. jadi, mana-mana perkataan yang ter-typo, faham-faham seja lah kamurang ammm...

"Assalamualaikumwbt selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan pengerusi majlis, barisan panel hakim...."

cewahhhh.. mengada.. fe-feeling macam dalam pertandingan bercerita lah pula.. hahah...
ok..serious..saya sekarang kerja di syarikat yang terletak boleh lah jauh dari pekan and what u can see when u wke up in the morning is hutan-hutan-hutan....tiada benda lain...
So, kadang-kadang ada orang cakap...
"Ehh- efa..kau kerja dalam hutan..?? ok kah duduk dalam hutan..?? kalau saya, saya berenti sudah..."
Well.. kalau begitu ya pemikiran anda.. so to say..bye-bye la...
sa;ya harap kamu baca statement cik tuan tanah kamu ni ya...

1. secara jujurnya, memang mula-mula sampai di sini, saya rasa janggal, tidak biasa sebab saya yang ;dari kecil biasa nampak pantai... bila saya kerja di sini, bayang-bayang pantai pun tiada.. sebab kawasan pedalaman kan...di pergunungan pula tu,... jalan dia pun bukit bukau ular sawa...zig-zag yallss jalan dia... tapi, saya mengaku yang saya suka kerja di sini.. sebab di sini tidak sesibuk di bandar... yang kau kena hadap jammed...kena hadap itu ini... yang kau tidak nampak pokok-pokok...what u only got in town is only the concrete jungle which is quite ugly and unpleasant... so.. kesimpulannya, saya suka kerja di hutan.. hahaha..... jangan cakap hakak ni tarzan ...sudah...

2. jangan risau saya di sini baik-baik saja... semua kawan-kawan pun jenis yang suka menolong, tidak kedekut ilmu, happening... open minded..dan lain-lain... kenapa..?? saya sampai kerja saja boleh ketawa tengok gelagat kawan-kawan ni... mau sebut nama satu-satu, ramai lah pula... tapi sebagai tanda terima kasih sebab sudi jadi kawan saya, saya mention lah nama kamu di sini,

 Johnas, Veorn, Wilson, Atikah, Joewelson, Ranius, Zendi,Wilder,  Iqmal, Kamelia, Zura, Zera, Jason, Khairul, dan lain-lain... (mana-mana yang saya tidak sebut, bukan saya lupa tapi kalau kamu ni special case, kena minta izin dulu baru boleh.) Tidak lupa juga kepada Boss-boss di company tu yang baik. Mr samsudin, Miss Winnie, Mr Junior, Ebzan...dan lain-lain. # TegasTapiBaik...


3.Kalau saya sudah dapat peluang macam begini, saya tidak akan berenti selagi apa yang saya mau belum dapat... macam yang kamu semua tau, saya ni suka belajar benda baru, dan saya sangat baru dalam bidang ni... bila saya sudah mula kerja di sini, saya myla jatuh cinta dengan kerjaya saya...dan mustahil untuk saya berenti dalam masa yang begitu singkat dengan title  "zero experience".. kamu rasa saya mau buang masa..?? memang tidak..

Guys, work for a cause...not for an applause...


 saya kerja sebab saya mau belajar benda baru, saya mau berjaya dalam bidang ni.. bukan sebab mau minta puji yang saya ni kunun-kunun terlebih bijak mau belajar...bodek boss minta ajar... NO... saya berusaha mau belajar... Sebab itu lah saya bertahan dan bertambah minat dalam bidang ini...

So, faham lah kenapa saya as seorang gadis boleh duduk di hutan...??
bak kata Miss Winnie, saya suka kerja di hutan, sebab kerja di hutan ni mengelakkan kita dari boros... Yes, saya sokong statement tu... bayangkan kalau kita duduk bandar..alaaa, biasalah, ge-girl kan.., sikit-sikit mau beli itu-ini.. biarpun bukan alat solek (hakak tidak pandai bersolek) tapi perkakas yang tidak patut pun rasa mau beli,  mau beli gelas, mau beli jug, mau beli itu-ini, hellooo sayang... di rumah berlambak semua barang dapur tu, tapi tangan masih gatal mau beli semua tu.. hahha.. kesimpulannya, jangan dekatkan saya deng;an DIY...k;alau tidak, ..memang habisssss.....hahhaa..

Jadi, saya tutup cerita saya yang entah-apa-apa ni...sebab mata saya bertambah lagi 5 kilo...
Assalamualaikum dear readers... bubye bubble....

Read more ...

Monday, August 20, 2018

Pandangan tokoh barat tentang ISLAM.

Assalamualaikum.. 9 Zulhijjah ni..bawa-bawa lah post benda-benda yang bermanfaat....of..sekarang saya kongsikan sedikit sebanyak pandangan tokoh barat tentang ISLAM... jangan malas baca ya ... William Ewart Gladstone ( 1809 – 1898 ) – mantan PM Britain zaman Queen Victoria “selagi mereka ( umat Islam ) berpegang dengan kitab ini, selama itulah mereka bangkit dan kita tidak dapat menundukkan mereka. Oleh itu pisahkan mereka dari Kitab ini”. – ( ucapan beliau sambil mengangkat Al-Qur’an dalam Parlimen Britain ketika membincangkan penentangan umat Islam terhadap penjajahan )

Theodore Hertzel – pencetus idea penubuhan negara Yahudi ( tulis buku Negara Yahudi : 1895 ) “misi kalian bukanlah mengeluarkan mereka dari Islam, walaupun yang terakhir ini merupakan keberhasilan yang paling gemilang. Tapi lebih pada usaha bagaimana menjauhkan mereka dari Islam..jadikanlah mereka sebagai orang Islam yang tidak kenal agamanya sendiri, orang Islam yang gemar berfoya-foya, suka dengan kemaksiatan, hidup semata-mata untuk cari harta dan jabatan..jika umat Islam sudah menjadi seperti ini, maka misi kalian sudah berhasil..laksanakan dan tunaikan misi kalian ini dengan penuh kesedaran – ucapan di Persidangan Yahudi di Basle, Switzerland : 1897.

Lord Cromer - Gubernor Inggeris di Mesir & Sudan telah menulis ” bahawasanya tanah jahan yang diberi kemerdekaan itu perlu diserahkan kepada anak negeri yang dapat melangsungkan dasar-dasar dan polisi yang menjaga kepentingan dan keselamatan Barat ”

Ucapan musuh Islam (Komunis): “ sesungguhnya agama adalah candu ( khayal / mabuk ) kepada masyarakat serta merupakan sebab kepada kemunduran dan kelemahannya.”


Paderi Simon: “ sesungguhnya kesatuan Islam dapat memadukan cita-cita masyarakat Islam serta dapat membantu mereka mengelak diri daripada penguasaan Eropah…lantaran itu, kita mestilah mengalihkan tumpuan orang Islam daripada kesatuan mereka melalui Kristianisasi.”


Lornis Brown: “ apabila orang Islam bersatu di bawah empayar Arab, maka ia boleh menjadi satu malapetaka dan bahaya kepada dunia. Adapun jika mereka kekal dalam perpecahan, maka ketika itu mereka tiada nilai dan tidak memberikan kesan kepada sesiapa. Umat Arab dan umat Islam mestilah terus berpecah belah supaya mereka terus kekal tanpa kekuatan dan autoriti.”


Arnold Twenbey menulis dalam bukunya, Islam, Barat dan Masa Depan: “ sesungguhnya kesatuan Islam sedang tidur. Tetapi kita mesti meletakkan di bawah perkiraan kita bahawa, orang yang tidur boleh jadi akan bangkit.”


Moro Byjer menulis dalam bukunya, Dunia Arab Masa Kini: “ telah sabit (tetap) dari segi sejarah bahawa, kekuatan Arab bererti kekuatan Islam. Maka mereka hendaklah dihancurkan supaya dengan kehancuran mereka, Islam akan turut hancur.”


W.K Smith – orientalis Amerika yang mahir dalam hal ehwal Pakistan: “ apabila orang Islam diberikan kebebasan di dunia Islam serta hidup dibawah system demokrasi , maka sesungguhnya Islam akan mendapat kemenangan di Negara-negara tersebut. Hanya dengan cara diktator sahaja yang boleh memisahkan antara umat Islam dan agamanya.”


Samuel Zweimer – Ketua Organisasi Kristian dalam satu ucapannya dihadapan para orientalis di sebuah konvensyen: “ sesungguhnya peranan Kristianisasi yang menyebabkan Negara-negara Krsitian mengutus kamu untuk melaksanakannya di Negara-negara Muhammad (Negara umat Islam) bukanlah untuk memasukkan orang Islam ke dalam agama Krsitian. Sesungguhnya ini adalah kemuliaan yang mereka tidak berhak untuknya. Sesungguhnya peranan kamu ialah mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam supaya ia menjadi satu makhluk yang tiada hubungan yang mengikatnya dengan akhlak yang menjadi pegangan semua ummah dalam kehidupannya. Dengan aktiviti kamu yang sebegini, maka kamu telah membentuk tinjauan pra penjajahan di dalam kerajaan-kerajaan Islam. Kamu telah mempersiapkan ramai orang bijak pandai dalam kerajaan –kerajaan Islam bagi menyanggupi perjalanan di atas jalan yang telah kamu rintiskannya, iaitu jalan mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam.


Sesungguhnya kami mahu kamu mempersiapkan satu generasi yang selari dengan apa yang dikehendaki oleh penjajahan iaitu generasi yang tidak mengambil berat terhadap perkara-perkara yang besar, suka bersantai dan malas serta berusaha untuk mencapai kepuasan syahwat dengan apa cara pun. Apabila ia mengumpul wang, maka ianya untuk (melayani) kehendak hawa nafsunya dan ianya menjadi matlamatnya dalam kehidupan. Ia memperelokkan setiap benda demi memuaskan nafsunya.


Wahai para penyebar Kristian, apabila kamu lakukan perkara demikian, maka sesungguhnya peranan kamu itu telah sempurna dengan sebaik-baik cara.”


Ibn Glorion: “ sesungguhnya perkara yang paling ditakuti yang kami bimbangkannya ialah kembalinya Muhammad s.a.w baru dipersada Arab.”


Dr. Castro – pemimpin sosialis Cuba mengutarakan sebuah nasihat kepada ahli-ahli diplomatik Israel dengan meluangkan masanya selama 2 jam sebagaimana yang terdapat dalam akhbar Grama, Cuba. Di dalam majalah utama Cuba, Castro berkata kepada mereka: “ Israel mestilah tidak membiarkan gerakan perjuangan Palestin yang mengambil rupa (dasar) Islam kerana tindakan gerakan-gerakan ini mengambil karakter aqidah dan menjadikannya unggun api semangat yang biasanya kedapatan dalam masyarakat Islam. Semangat keagamaan Arab ini akan memikat pertubuhan-pertubuhan Islam yang lain yang seterusnya akan menyebabkan mustahil bagi Israel untuk menjaga entitinya.

Israel juga mesti berusaha untuk menjadikan setiap Negara Arab disekitarnya sebagai Negara yang berpaksikan dasar sosialis. Sesungguhnya pusingan terakhir bagi mana-mana gerakan penentangan Arab yang mempunyai ciri-ciri sosialis ialah kewujudan bersama Arab yang aman bersama Negara sosialis Israel.”


Callaghan – bekas PM Britain menggambarkan ketakutannya terhadap aqidah Islam yang berleluasa di Britain dimana radio Britain telah mengadakan wawancara pada tahun sebelumnya bersama bekas PM Britain tersebut. Juru hebah bertanya beliau tentang topic-topik penting yang akan dibincangkan di konvensyen empat penjuru Guidelope. Jawabnya: “ di antara topik-topik tersebut adalah tentang Iran…” sambil menyambung katanya kepada juru hebah tersebut: “ persoalan Iran mempunyai akar umbi yang dalam. Akar umbi itu yang menyebabkan kita membuat kajian tentang keadaan Turki, Pakistan dan Timur Tengah.”

Lalu juru hebah meminta beliau menambahkan penjelasannya. Jawabnya secara ringkas: “ boleh jadi payah untuk kamu memahami apa yang berlegar di kawasan-kawasan ini. Tetapi sebagai seorang pengamal Kristian yang patuh, maka saya katakan kepada kamu: sesungguhnya di sana terdapat aqidah yang memusuhi kita di sini yang dirasakan dan diketahui benar-benar oleh penganut Krsitian tulen. Inilah apa yang akan kami bincangkan dalam konvensyen tersebut”.


Jewish Cronical – majalah Yahudi Britain mengingatkan tentang kebangkitan pemuda-pemuda Islam, lebih-lebih lagi di university-universiti Arab dan Islam. Katanya dalam rencana bertajuk Jihad Pada Jalan Islam: “ pakar-pakar strategi politik Barat akan memperakui kekurangan analisis politik mereka jika mereka membiarkan seruan-seruan yang semakin meningkat yang dihadapi oleh akademi-akademi dan universiti-universiti tempatan di dalam dunia Islam, seperti dibuat semakan terhadap manfaat beragama dan kembali kepada pengajaran Islam yang asas.”


Kimon – orientalis Perancis menulis dalam bukunya Pathologi Islam: “ saya berpendapat bahawa rukun Islam yang lima mestilah dimusnahkan serta menghapuskan yang lainnya dengan kerja-kerja berat, menghancurkan Ka’abah serta meletakkan Muhammad dan jasadnya di Muzium Lyrther.”


Philip Fondasy – menulis dalam bukunya Penjajahan Perancis di Afrika Hitam: “ amat penting bagi Perancis untuk menentang Islam di alam ini serta mewujudkan politik permusuhan terhadapnya, juga berusaha sekurang-kurangnya untuk menghentikan perkembangannya.”


Lawrence Brown – “ pemimpin-pemimpin kita menakut-nakutkan kita dengan pelbagai bangsa. Tetapi selepas eksperimen, kita tidak dapati rasionalnya terhadap ketakutan-ketakutan tersebut. Mereka menakut-nakutkan kita dengan bahaya Yahudi, Jepun dan Bolshevik, tetapi ternyata kepada kita bahawa Yahudi adalah kawan-kawan kita, Komunis Bolshevik adalah konfiderasi kita, manakala Jepun pula, terdapat Negara-negara besar demokrasi yang menguruskan penentangannya. Tetapi kami dapati bahawa bahaya sebenar terhadap kita terdapat dalam Islam, dalam kekuatannya untuk berkembang serta menguasai dan dalam ketahanannya yang menggerunkan.”


Morro Byger menulis dalam bukunya Dunia Arab Masa Kini: “ sesungguhnya ketakutan kita terhadap umat Arab dan perhatian kita terhadap mereka bukanlah lahir daripada kewujudan petrol yang banyak pada mereka. Bahkan kerana sebab Islam. Wajiblah memerangi Islam bagi menghalang kesatuan Arab yang soleh yang boleh membawa kepada kekuatan mereka, kerana kekuatan Arab akan sentiasa beriringan dengan kekuatan Islam, kemuliaannya dan perkembangannya.”


Pemimpin Tertinggi Freemason: “ kita hendaklah menguasi golongan wanita. Apabila kita berjaya menguasai mereka, maka kita sogokkan mereka dengan perkara-perkara yang haram. Kita juga hendaklah memisahkan pasukan tentera mereka daripada agama.”

Pemimpin Tertinggi Imprealis: “ arak dan nyanyian merupakan dua unsur yang mampu menghancurkan ummat Muhammad dengan berkesan berbanding 1000 laras meriam, maka untuk itu tenggelamkanlah mereka ke dalam kancah maksiat dan materialistik.”


Karl Marx – pengasas ideology sosialis ketika ditanya tentang pengganti kepada aqidah ketuhanan, beliau menjawab: “ penggantinya ialah teater (panggung drama dan filem) , maka palingkan mereka yang sibuk dengan amalan kerohanian kearah pementasan drama.”

Miyen – seorang pemimpin di Burma: “ jangan biarkan orang-orang Islam bebas bergerak kerana mereka akan membangunkan kembali kerajaan Arab (kerajaan Islam).”10 Rancangan Kuffar Hancurkan Islam


1) Lenyapkan sistem pemerintahan Islam.
2) Menghapuskan Al-Qur’an.
3) Hancurkan akhlak Muslim, fikiran , hubungan mereka dengan Allah dan bebaskan mereka mengikut hawa nafsu.
4) Lenyapkan kesatuan kaum Muslimin.
5) Ragukan kaum Muslimin terhadap agamanya.
6) Lemahkan bangsa Arab.
7) Dirikan negara diktator di dunia Islam.
8) Pisahkan kaum Muslimin dari menguasai perindustrian dan biarkan mereka hancur dengan barangan Barat.
9) Singkirkan tokoh-tokoh Islam dan tamatkan Gerakannya.
10) Rosakkan wanita dan kembangkan pergaulan bebas.

Fikirkan…
Read more ...

Keyboard Rosak kah macam mana? Nortaqifa Abd Shaidi

Assalamualaikum semua...

So, kepada sesiapa yang perasan.. i havent post anything since last 12th July right..?? which is bout someone's birthday... dahhh...Also, if you've been here a few times, you might've realized that I have completely wiped out few of my posts from its existence...I have a few reasons to that, and my explanation is probably the reason why I decided to sit and type away on this keyboard today..[which is not mine]
I realized that this blog is pointless..sebab saya hilang idea mau update blog macam mana... alahaiii.. lama kaaahh on hiatus..?? hahah... kadang-kadang saya nampak bah idea saya berlari-lari...joging-joging...berenang-renang ketepian..dan itu bermaksud jelas yang saya kehilangan idea.. hahaha...what an imagination lahhh...boleh bayangkan kah macam mana teruknya saya hilang idea..??? dan saya tidak dapat buat apa-apa..... I know, I'm a bit slow on that one, haha.
Sebelum hakak start membebel... hakak mau tanya...

how are you guys..?? Good..?? Cool...

Ok.. saya dapat chat yang cakap pasal blog saya...
eh..eh.. blog kau ni kan berhabuk sudah bah....
jadi saya ambil keputusan untuk update la sikit-sikit kan.. kesian juga blog saya ni... saya buat blog ni siang malam tidak tidur.. haha...

So, Kenapa saya jarang sekali update blog yang serba PINK ini..???
jawapan nya akan saya kupas dalam 3 tunjang utama.. aceceh.... fe-feeling pidato lah tu...

First, saya kerja.. bangun pagi kemas-kemas ..jalan kerja.. lepas tu sampai rumah malam... alaaa.. kadang-kadang penat... tapi penat-penat pun boleh tengok movie sampai jam 2 and then bangun lagu pagi pergi kerja.. begitu lah setiap hari...[sebenarnya itu bukan masalah yang sangat serius] tapi yang menjadikan masalah "saya tidak dapat update blog ini menjadi lebih besar ialah" laptop saya rosak... saya tidak tau lah apa jadi sama keyboard saya... lain saya tekan, lain pula yang keluar... alaaaa.. ni kalau saya ikut kan hati menaip guna tu juga...Confirm, kamu semua ingat laptop saya dicuri oleh alien dan berjaya di bawa ke planet lain....haha...

Secondly, line internet di sini tidak kuat lah uollsss... macam yang saya cakap dalam post saya sebelum ni, saya kerja di pedalaman. [ ehhh..?? saya ada cakap kah tiada tu ahh..?? saya lupa..haha ..atau mungkin saya belum bagitau lagi]
kat sini, saya kena cari line pun susah... lepas tu mau hotspot pula dekat komputer.?? memang inda laaa bahhhh... sayang nya kuota saya tu.. hahaha.. dan untuk topik ni saya stop sampai di sini saja..because I  know i cannot end this well... [nanti saya terlanjur cakap pasal pelan internet yang saya guna tu lambat guatttt]

And, last but not least, semua yang saya mau taip di sini saya sudah taip dalam buku diari.. jadi anda ingat saya ada masa mau sakit kepala..?? mau taip balik..?? aduuhaii.. kalau lah boleh copy paste dari buku terus pergi sini kan bagus.. hahaha.. tapi tabiat saya ni, apa yang sudah tu sudah..saya tidak baca balik... I can't even bring myself to read my old entry samada dalam blog atau dalam buku diari..,and since it will become a subject of ridicule among my friends who will find my blog or my diari, I quickly wiped it all off. Squeaky clean, though not too...i even r..but I didn't delete this blog entirely, though, because I've been burning the midnight oil just to make it pretty enough for me to lay eyes on. Besides, seeing this blog the way it is now will help me remember how willed I am to decorate everything.
ehyh..jangan main-main.. kawan saya pandai cari buku diari saya dan baca...wahhh..merah padam ..merah macam ketam muka saya...aduhaiii...

Double yess.. adakah patut tengah saya menaip di sini tiba-tiba PC buat hal mau restart ...nyaris gugur jantung hakak.. nasib ada tersave juga...kalau tiada saya baling pc ni...and yess again, idea saya ghaib sudah... Cheesy alert! I forgot what to say now, because all I know is that I have a lot of errands than just to sit here biting my nails and brainstorming about what to say next. So I'll leave the blog as it is now...

Bubyeee..bubbleee....


Read more ...

Thursday, July 12, 2018

Happy Birthday SharoAngoh - NORTAQIFA ABD SHAIDI

Assalamualaikum..
Sekarang sudah jam 12.03 am dan tarikh pun suda bertukar pergi 12 Julai 2018.. Tapi ini bukan tarikh hari lahir Sharoangoh.. Haduhh..  Saya tau saya terlambat.. Tapi saya rasa saya masih boleh ucap kan ngoh... Birthday dia sebenarnya 10 Julai.. Apa-apa pun.. Saya tetap ucap jua untuk dia..Selamat Ulang Tahun yang ke 21 ngoh...rilek ngoh.. Masih muda kan.. Maaf sebab lambat wish kat kau.. Dan mungkin aku orang last wish ni.. Sorri sangat2 ngoh.. Semoga angoh panjang umur, sihat selalu, dimurahkan rezeki.. Aminnn... Angoh kalau mau hadiah nanti bagi tau.. 😄😄
Aku minta maaf ngoh kalau selama ni aku ada salah kat kau...eh..eh.. Macam ucapan raya pula dahhh.. Ku susun sepuluh jari.. Cewahhh.. 

Ok lah. Part ucapan simple biar kat sini.. Ucapan panjang-panjang nanti kat lain pula.. Ok..

Btw.. Sorri ngoh..terletak gambar kau ngoh kat sini.. Ok.. Jangan marah ngohhh..
Read more ...

Wednesday, July 11, 2018

Ada orang tanya.jadi saya jawab.. - NORTAQIFA ABD SHAIDI

Kalau ada typo..faham-faham lah.. Jari terlampau besar mau menaip di fon. Haha..

Assalamualaikum semua.. So malam ni saya kena bertungkus lumus mengeluarkan idea-idea yang lama sudah basi dalam kepala hotak. Haha.. Apa pun.. Terima kasih kepada followers yang masih melekat di blog saya dan selamat datang kepada followers baru..iya meh..ada..? Haha..  FYI.. saya cik tuan tanah blog ni.. Any question, komen saja di mana2 ruang yang anda selesa atau emel saya saja ahhh.. Haha.. So, lemme introduce ma self..

Kamu boleh panggil saya Iffah.. Hari ni genap sudah umur saya 20 tahun 7bulan 15 hari..dan mempunyai beberapa bakat terpendam seperti ; kurus..garang..kuat membebel...mengada dan yang sama waktu..sama padan dengan nya.. Haha...

Ok..kembali kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini... Wow.. What a formal line...  Ok.. As u guys may have known, quality controller ni merupakan salah satu jantung kepada mana2 company yang mengeluarkan apa-apa saja product.. Quality controller responsible to ensure the good or super A+ quality in any production...

Dia punya skop tugasan mak aiii.. biarpun saya masih baru dalam bidang ni.. Tapi bila cakap pasal kualiti product.. Wahh..saya yang tidak tau apa-apa ni pun ikut pening... Saya baru dua bulan berkecimpung dalam bidang ni..dan apa yang saya nampak, kerja ni memang sangat mencabar tapi BEST Dan saya masih lagi belajar...kisah dia ni kan pasal how you control and deals with the production Quality..macam kualiti CPO dengan kernel...

 Ni mau cakap lebih pun kamu tidak faham jua kan.. Tapi kalau mau nanti saya describe dgn lebih detail ya... Dan Alhamdulillah, selama dua bulan di sini.. Kawan-kawan saya pun semua baik... Cakap saja bila mau belajar.. Memang diorang terus ajar.. Kalau diorang tidak mau ajar.. Sorry to say, memang saya paksa.. Haha.. Sorri ya..

 So..as i come to the end of this entry.. I would like to thank you to Miss Winnie and Mr Manager for giving me the opportunity to work with you...
 Thank you to Mr junior and Ebzan for placing your trust and confidence for me in my abilities to learn many things in this 2 months.. And thank You to all for choosing to teach me and stay with me for those times that i push you to answer all of my poopy question especially ; Johnas A.G, Wilson J , Veorn, and Nurizzati...
Steve.. Collin..Jason..Muspin.. Iqmal.. Dan lain2.
Read more ...

Monday, May 21, 2018

My New Life - Nortaqifa Abd Shaidi

Assalamualaikum semua... Sememang nya waktu-waktu begini saya sangat sibuk... Dan fyi.. Saya sekarang keja sudah..so, kalau ada cuti baru saya akan update blog ni... Tapi memandangkan beberapa orang dah yang tanya saya pasal blog saya.. So, saya post juga lah my simple post malam ni.

Many of my friends have asked me...where have u been ahhh.. Ifa..? Why you stop blogging...? And so on...

Oh my english...

And fyi again.. Saya masih di sini.. Setia di sini cuma masa tidak mengizinkan...dan saya tidak berhenti bloggin pun.. Stop sampai d sini..


Berbalik kepada tajuk yang di atas.. My new life huh?.? Ok.. Like seriously, kehidupan masa sekolah... Masa jadi penganggur dan masa bekerja memang sangat..sangat berbeza.. Memandangkan sekarang saya sudah mula kerja...dalam fikiran saya cuma kerja.. Kerja dan kerja.. Haihh... Can u imagine saya tidur boleh termimpi pasal kerja?? Ok fine... Haha.. Ma bad..

Saya cuma mau minta maaf kalau saya tidak sempat meng-update apa-apa di sini...

Ok daaa uolss... Nanti saya post lagi ya..
Read more ...

Saturday, April 7, 2018

WHAT AM I AFRAID OFF??

Assalamualaikum semua..nampaknya hari ini saya ada sedikit masa untuk meng-update sedikit sebanyak post.. maklum lah..tiba-tiba banyak pula hal mau dibuat... hahah.. jangan ingat hakak hilang idea untk update entri ya uollss... idea banyak, cuma masa saja tiada ..aduhhh... busy...busy..busy... busy plan itu ini..

So, hari ini kita akan bercerita pasal “APA YANG SAYA TAKUT?”...

Hmmm...cerita pasal takut-takut nie, memang banyak benda yang saya takut.. alaaa.. kalau nak list-kan, memang penuh semacam novel lah blog saya nie. Hahaha... Ok.. jangan buang masa...check it out uollss..


1. ULAR.

Ok guys... memang lah majoriti manusia takut ular kan..?? yess... saya nie bukan setakat takut, saya fobia sekali kat ular nie... saya tengok wajah-wajah ular tu pun lemah semangat dah... Dan saya sangat sensitive dengan ular atau pun dengan kehadiran ular... dah berapa kali saya bising ada ular biar pun saya rasa ular tu baru dalam perjalanan ke tempat saya.. haha.. Dan binatang nie memang benda yang paling saya takut dalam hidup saya... ni, rating jeritan dia ni 15/ 10 >melebih-lebih<2.Ketinggian.
Imej yang berkaitan

Saya seorang yang gayat...gayatttt.... takut tinggi tapi ada cita-cita pulak nak buat bungee jumping...hahaha.. saya rasa kalau saya buat benda tu organ saya semua tinggal kat atas platform dia, ...haha.. Saya memang tidak boleh lah tempat tinggi nie, kalau saya pergi tempat kawan saya di flat tingkat 4, saya tidak akan pegang apa-apa barang sebab semua benda kat tangan saya akan jatuh ke bawah.. Tapi kalau mau dibandingkan naik tempat tinggi atau pegang ular, saya lebih rela pergi naik bangunan tinggi.. doakan hakak uolls.. ni, rating jeritan dia ni 9/ 10...3. Binatang-binatang???
Hmm.. maksud saya binatang-binatang tu kat sini ialah binatang yang dalam kategori jeritan ketiga paling kuat kalau terserempak dengan mereka. Al-contoh-nya, Lipas, cicak,Lipan, belalang, CACING, kura-kura, ulat gonggok, tikus, dan yang sama waktu dengan nya.. Cakap pasal cicak, semalam saya tengah makan malam macam biasa dengan family, tiba-tiba rasa macam ada benda sejuk di kaki. Saya punya teriak semua orang terkejut berenti makan....Astaghfirullahaladziim... Cicak rupanya kat kaki saya, nasib baik saya tidak pengsan..fuhhhh... ni, rating jeritan dia ni 8/ 10 jerrrr....hahahaha... 


4. Tempat Sempit.
Yes, memang saya takut tempat yang sempit-sempit, imaginasi mengatasi segalanya. kalau dah duduk dalam sempit, dah terbayang pula saya mati sesak nafas...Takut jadi macam FINAL DESTINATION.... hahah.. nie terlampau banyak tengok movie lah jadi macam nie. Hahaha.. by the way, saya memang serius tidak boleh duduk tempat yang sempit macam kotak, almari, terowong. Sebab dah pernah cuba masa kecil-kecil dulu dan saya hampir pengsan. Hahah.. nasib badan....5. Ubat-Ubatan.

Dalam family saya, semua dah tau yang saya ni memang seorang gadis yang sangat takut minum, makan, telan ubat. Vitamin B-Complex pun saya tidak dapat telan.. pendek kata, semua jenis ubat-ubatan berbentuk tablet memang tidak lepas dari tekak saya. Sebab saya takut kalau saya telan tu ubat, dia menyangkut kat leher lepas tu saya tercekik..lagi susah.. hahaa... adoii.. Saya lebih rela di jarum daripada makan ubat... hahah.. tapi paracetamol saya berani makan. Sebab saya hisap jak dia macam gula-gula. haha... tahap penakut yang sangat teruk.
Ok lah semua... saya cerita sampai sini saja dulu, nanti ada masa saya sambung balik.. hahaha.. kalau saya cerita habis semua kat sini, nanti next time tiada bahan sda mau cerita.. haha.. kita simpan yang lain untuk masa depan..

Bubye uollsss...
Read more ...
 
Copyright © . All Right Reserved by NORTAQIFA SHAIDI